O nas

Realizujemy zasady dobrej praktyki laboratoryjnej

Początki naszego laboratorium sięgają roku 1992, kiedy to w budynku przy ul. Gen. Hallera rozpoczeliśmy naszą analityczną działalność. Byliśmmy pierwszym prywatnym laboratorium analitycznym na terenie Rybnika. Z czasem nasz rozwój postępował coraz bardziej dynamicznie. W roku 2000 przyjęliśmy do pracy kilku analityków medycznych i rozszerzyliśmy mocno ofertę wykonywanych przez nas usług, podpisując również umowy na wykonywanie badań z przychodniami – NZOZ-ami. Wtedy też przenieślismy siedzibę naszego laboratorium na ul. M.Skłodowskiej-Curie.

Zatrudniamy kompententny personel, posiadamy odpowiedni sprzęt pomiarowy, transport oraz profesjonalny system kumoputerowy. Zakres badań obejmuje metody badawcze z biochemii, analityki ogólnej, hematologii, koagulologii, immunochemii. W laboratorium realizowany jest system zarządzania w oparciu o PN-EN ISO/IEC17025: 2005 PN-EN ISO/IEC15189.

mgr Piotr Zieliński

Właściciel

Nasi specjaliści są gotowi do pomocy!