Profil ogólny

PROMOCJA

Laboratorium Analiz Lekarskich
mgr Piotr Zieliński

Oferta badań laboratoryjnych w profilach,
rabat – 10% w stosunku do cen katalogowych

Zapraszamy do skorzystania z oferty!

Punkt pobrań

Prosimy o umawianie się telefoniczne na badanie ogólne nasienia.

Profil ogólny

PROMOCJA

Laboratorium Analiz Lekarskich
mgr Piotr Zieliński

Oferta badań laboratoryjnych w profilach,
rabat – 10% w stosunku do cen katalogowych

Zapraszamy do skorzystania z oferty!

Punkt pobrań

Prosimy o umawianie się telefoniczne na badanie ogólne nasienia.